Menu Sluiten

ANBI Status

RSIN 854904992
RSIN 854904992

Dag Activiteiten Centrum Eemland is een stichting zonder winstoogmerk. Doordat we met onze activiteiten het algemeen nut beogen, zijn we door de belastingdienst aangemerkt als ANBI erkende stichting. Deze ANBI-status is een fiscale status, die recht geeft op een aantal belastingvoordelen wanneer u een gift of donatie wilt doen. Deze is in veel gevallen aftrekbaar van de (inkomsten) belasting. Meer hierover is te lezen op de website van de belastingdienst.

 

Een organisatie die deze status heeft, moet ook aan een aantal publicatieverplichtingen voldoen. Alle verplichte gegevens zijn op deze website te vinden, zoals onder andere duidelijke contactgegevens, jaarverslag, heldere visie en missie.

 

1. Naam organisatie
Stichting Dag Activiteiten centrum Eemland

2. RSIN nummer
RSIN Nummer: 854904992

 

3.  KvK Nummer
KvK Nummer: 62655418


4. Contactgegevens
.

 • Internetadres  www.dac-eemland.nl
 • Adres: Liendertseweg 114
 • postcode: 3815BJ Amersfoort
 • Email: info AT dac-eemland DOT nl
 • Telefoon: 0613228797
 • Bank: NL64 INGB 0006810402

 

5. Doelstelling

Dag Activiteiten Centrum Eemland heeft als doel het bieden van dagbesteding  voor gemengde doelgroepen. Hierbij word uitgegaan van ruimte voor individualiteit, reactivering, resocialiseren en re-integratie onder deskundige, betrokken begeleiding. Mensen weer actief  laten deelnemen aan het maatschappelijke leven door hen te activeren richting o.a. leer- werktrajecten, vrijwilligerswerk, sociaal netwerk, en creatieve activiteiten. Hierdoor krijgt men het gevoel er weer bij te horen en participeren in en bijdragen aan de maatschappij.

 

6. Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting  kunt u downloaden via deze Link  (PDF formaat)

 

7.  Bestuur

Stichting Dag Activiteiten Centrum Eemland kent een bestuur, bestaand uit vrijwillige bestuursleden. Zij sturen de organisatie aan op hoofdlijnen en zijn het aanspreekpunt voor de medewerkers en organisaties. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting, stelt de begroting, jaarstukken en het beleidsplan op en ziet toe op de uitvoering daarvan.

 • Voorzitter: Dhr. P. van der Hoek
 • Penningmeester: Mevr. A.van der.Veen
 • Secretaris: Mevr. M.Muis

8. Beloningsbeleid

 • Bestuur:  Alle leden doen hun werk voor Stichting Dag Activiteiten Centrum Eemland onbezoldigd.
 • Medewerkers: De salarissen van de stichting zijn marktconform.
 • Vrijwilligers:  Alle vrijwilligers doen hun werk voor Stichting Dag Activiteiten Centrum Eemland onbezoldigd.

 

9. Activiteiten

De hoofdactiviteit van  Dag Activiteiten centrum Eemland is het bieden van professionele ondersteunende en activerende dagactiviteiten voor verschillende zorgdoelgroepen.

Een aantal voorbeelden van activiteiten en projecten.

 

10. Jaarrekening/ Jaarverslag

Stichting Dag Activiteiten Centrum Eemland is op 12 februari 2015 gestart – het jaarverslag over 2021 kunt u hier downloaden (PDF formaat).