Over DAC-Eemland

DAC-Eemland wil op kleinschalige wijze een zinvolle dagbesteding bieden aan de deelnemers. De kleinschaligheid biedt de mogelijkheid om  flexibel en innovatief in te spelen op de individuele zorgvraag en mogelijkheden van de deelnemers.

 

Missie
Onze missie ligt in het bevorderen van de eigen kracht en zelfredzaamheid, sociale activering en re-integratie van de deelnemers. Met andere woorden: mensen weer actief  laten deelnemen aan het maatschappelijke leven door hen te activeren richting o.a. leer/werktrajecten, vrijwilligerswerk, en creatieve activiteiten.

 

Veilige omgeving
Middels het bieden van een veilige, gestructureerde en stimulerende omgeving, voelen de deelnemers zich snel op hun gemak. Door gebruik te maken van een gemengde groep qua leeftijd, achtergrond en problematiek, en uitdaging d.m.v. diverse projecten en activiteiten worden behoud en ontwikkeling van zelfredzaamheid & toekomstperspectief bewerkstelligt.

 

Samen Sterk
De kracht van DAC-Eemland ligt bij de deelnemers die samen het dagcentrum maken tot wat het is. Dit vindt u ook terug in onze naam: DAC staat ook voor “Dankzij Alle Cliënten”.

Wij combineren doelgroepen, leeftijden en achtergronden omdat wij merken dat er een positieve wisselwerking plaats vindt. Door naar elkaar te luisteren, te  ondersteunen en te laten zien dat iedereen bijzonder is verloopt deze wisselwerking op een heel natuurlijke en prettige manier.

 

En zo
kan iedere deelnemer van Dac-Eemland een eigen, positieve en actieve bijdrage leveren aan de maatschappij.