Menu Sluiten

Soorten Psychiatrische aandoeningen

Aanpassingsstoornis, ADHD, Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, Angststoornis, Anorexia nervosa, Antisociale persoonlijkheidsstoornis, Attention deficit disorder, Autisme
Bipolaire stoornis, Boulimia Nervosa, Borderline, , Catatone schizofrenie, Chronische motorische of vocale ticstoornis, Conversiestoornis, Cyclothyme stoornis
DCD, Delier, Dementie, Depersonalisatiestoornis, Depressie, Dhatsyndroom, Dissociatieve amnesie, Dissociatieve fugue, Dissociatieve identiteitsstoornis
Dissociatieve stoornis, Dissociatieve stoornis nao, Dysthyme stoornis, Eetbuienstoornis, Eetstoornis, , Efebofilie, Exhibitionisme, Fobie, Frotteurisme
Gegeneraliseerde angststoornis Grootheidswaan Genderdysforie Hypochondrie Jaloersheidswaan, Kleptomanie, Kraambedpsychose
Manie Mentale retardatie Monomanie, Münchhausensyndroom, Misofonie, Nagebootste stoornispsichische aandoeningen en stoornissen
Narcistische persoonlijkheidsstoornis Obsessieve-compulsieve stoornis OCD Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
Oniomanie Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis, Organische persoonlijkheidsstoornis, Parafilie, Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
Paranoïde waan, Passief-agressieve persoonlijkheid, Pathologisch gokken
Pathologisch liegen , Persoonlijkheidsstoornis niet anderszins omschreven (PDNOS)
Periodieke explosieve stoornis, Persoonlijkheidsstoornis, Pervasieve ontwikkelingsstoornis, Pica, Pijnstoornis, Postencefalitisch syndroom
Postpartumdepressie, Posttraumatische stressstoornis, PTSS, Psychose, Psychotische stoornis door middelengebruik, Pyromanie
Querulantenwaan Ruminatiestoornis Schizofrenie Schizoaffectieve stoornis , Schizoïde persoonlijkheidsstoornis, Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
Separatieangst Sociale fobie Somatisatiestoornis Somatische waan
Somatoforme stoornis
Stemmingsstoornis Stoornis van de lichaamsbelevingSyndroom van Capgras
Syndroom van Cotard Syndroom van Da Costa Syndroom van Ganser
Syndroom van Gilles de la Tourette Syndroom van Klüver-Bucy
Selectief mutisme Theatrale persoonlijkheidsstoornis Trichotillomanie
Verslaving Verzamelzucht

Wil je meer weten over dagbesteding voor mensen met een psychiatrische aandoening of stoornis?
Neem dan contact met ons op.